Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)

ΟΟΣΑ

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Η αποστολή του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) είναι να προωθήσει πολιτικές που θα βελτιώσουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ο ΟΟΣΑ παρέχει ένα φόρουμ στο οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να εργαστούν μαζί για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να αναζητήσουν λύσεις σε κοινά προβλήματα.

Ο ΟΟΣΑ Συνεργάζεται με κυβερνήσεις ώστε να κατανοήσεθ τι κινεί την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αλλαγή. Μετράει την παραγωγικότητα και τις παγκόσμιες ροές του εμπορίου και των επενδύσεων. Αναλύει και συγκρίνει τα στοιχεία για την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων και θέτει τα διεθνή πρότυπα σε ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων.

Με βάση τα γεγονότα και την πραγματική εμπειρία, προτείνει πολιτικές σχεδιασμένες για να κάνουν τη ζωή των απλών ανθρώπων καλύτερη. Συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις, μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία για τον ΟΟΣΑ, και με την εργασία, μέσω της Συνδικαλιστικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.  

Το κοινό νήμα της δουλειάς είναι μια κοινή δέσμευση για την οικονομία της αγοράς που υποστηρίζεται από τους δημοκρατικούς θεσμούς και επικεντρώνετε στην ευημερία όλων των πολιτών. 

Ο ΟΟΣΑ εστιάζει στην παροχή βοήθειας στις κυβερνήσεις των χωρών μελών του καθώς και σε τέσσερις κύριους τομείς:

  1. οι κυβερνήσεις πρέπει να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στις αγορές και τα ιδρύματα και τις εταιρείες που τις κάνουν να λειτουργούν. Αυτό θα απαιτήσει τη βελτίωση των ρυθμίσεων και πιο αποτελεσματική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής
  2. οι κυβερνήσεις πρέπει να επαναδημιουργήσουν υγιή δημόσια οικονομικά ως βάση για τη μελλοντική βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη
  3. παράλληλα, αναζητούμε τρόπους για να ενισχύσουν και να στηρίξουν νέες πηγές ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας, τις στρατηγικές «πράσινη ανάπτυξη», φιλικές προς το περιβάλλον και την ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών
  4. τέλος, για την υποστήριξη της καινοτομίας και της ανάπτυξης, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι όλων των ηλικιών μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες για να εργαστεί παραγωγικά και ικανοποιητικά στις θέσεις εργασίας του αύριο


copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ