NEW SKILLS FOR NEW JOBS

Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που επηρεάζουν τη δομή της αγοράς εργασίας. Με την υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής προοπτικής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβλέπουν τις αλλαγές και τις ανάγκες δεξιοτήτων των ευρωπαίων πολιτών και των εργοδοτών.

Ως μέρος της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η Επιτροπή πρότεινε μια πρωτοβουλία με στόχο να βελτιώσει τα προσόντα των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ανάγκες των Ευρωπαίων Εργοδοτών. Βασίζεται σε μια προοπτική ανάλυσης των τάσεων της αγοράς εργασίας έως το 2020.

Υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα αντικατάσταση θέσεων εργασίας λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Επιπλέον, η αγορά οικολογικών υπηρεσιών και προϊόντων πιθανόν να φέρουν νέα είδη εργασίας. Δεξιότητες και απαιτήσεις προσόντων θα αυξηθούν για όλους τους τύπους και τα επίπεδα απασχόλησης. Οι εργοδότες αναζητούν εγκάρσιες ικανότητες όπως οι επικοινωνιακές δεξιότητες ή αναλυτικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.

Το επίπεδο των προσόντων του Ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση των ενεργητικών πολιτικών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης. 

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την εκτίμηση και την πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες. Πρότεινε τέσσερις άξονες δράσης:

  1. τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις και τις νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, κυρίως με τη δημιουργία μιας «Παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Αγοράς Εργασίας» αλλά επίσης μέσω της απασχόλησης, της απασχόλησης της Επιτροπής και των υπηρεσιών της κινητικότητας (EURES, PLOTEUS και EURAXESS)
  2. την ανάπτυξη των εργαλείων πρόβλεψης με σκοπό την παραγωγή τακτικών και ακριβή δεδομένων για κάθε τομέα δραστηριότητας. Νέες μεθοδολογίες θα πρέπει να αναπτυχθούν μέσω του προγράμματος PROGRESS και το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Οι εργοδότες θα πρέπει να συμμετέχουν στην πρόβλεψη των αναγκών και των εταιρικών σχέσεων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών αυτών
  3. την εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας, αναπτύσσοντας μια πολιτική διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών
  4. την κινητοποίηση των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της Κοινότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2008. Θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις αγορές εργασίας.copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ