3.11. Πρόοδος καταρτιζόμενου

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

1. Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση Θ.Ε. και συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Η τελική βαθμολογία του σε κάθε Θ.Ε. είναι τουλάχιστον δέκα (10).

β. Υστερεί σε μία μόνο Θ.Ε., ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υστέρησε, είναι τουλάχιστον δέκα (10).

2. Στην ανωτέρω περίπτωση 1β ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στη Θ.Ε., που υστέρησε, στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου που παρακολουθεί. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, είναι η νέα τελική βαθμολογία στη Θ.Ε.

3. Εάν η νέα βαθμολογία δεν είναι τουλάχιστον δέκα (10), ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, αλλά δύναται να προσέρχεται για επανεξέταση σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο, μέχρι να αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής σε επόμενο εξάμηνο.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επαναλάβει την κατάρτιση μόνο στις Θ.Ε. του εξαμήνου, στις οποίες υστέρησε.

5. Εάν στο Ι.Ε.Κ. δε λειτουργεί τμήμα ειδικότητας και εξαμήνου σε Θ.Ε. της οποίας ο καταρτιζόμενος υστέρησε σε βαθμολογία ή είχε ανεπαρκή κατάρτιση δίδονται οι εξής δυνατότητες:

α. Για την παρακολούθηση των Θ.Ε. ο καταρτιζόμενος εντάσσεται σε τμήμα ειδικότητας αντιστοίχου εξαμήνου, στο ίδιο ή σε άλλο Ι.Ε.Κ., όπου διδάσκονται οι Θ.Ε. που οφείλει να παρακολουθήσει. Δίδεται επίσης η δυνατότητα, να εντάσσεται σε περισσότερα του ενός τμήματα για την παρακολούθηση αυτή και σύμφωνα με το πρόγραμμα των τμημάτων αυτών. Ο καταρτιζόμενος αυτός συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης, όπως και οι λοιποί καταρτιζόμενοι.

β. Να δημιουργήσει το Ι.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση του και έγκριση από την Υπηρεσιακή Μονάδα Δ.Β.Μ., ειδικό ταχύρρυθμο τμήμα, για τον καταρτιζόμενο ή τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με τις παραπάνω δυνατότητες, σε ωράριο που εξυπηρετεί το Ι.Ε.Κ. και μόνο μια φορά για κάθε Θ.Ε. Τα ειδικά αυτά τμήματα λειτουργούν μόνον εφόσον οι καταρτιζόμενοι προσέρχονται κανονικά και η λειτουργία τους παύει, όταν η φοίτηση των καταρτιζομένων καθίσταται ανεπαρκής. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο στο τελευταίο εξάμηνο κατάρτισης

6. Σε κάθε περίπτωση οι καταρτιζόμενοι υποβάλλουν στη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. σχετική αίτηση, πάντοτε πριν από την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης.

7. Εάν στο Ι.Ε.Κ., στο οποίο ο καταρτιζόμενος απέκτησε δικαίωμα εγγραφής, δε λειτουργεί τμήμα της ειδικότητάς του, τότε δύναται:

α. Να μετεγγράφεται σε αντίστοιχο τμήμα της ίδιας ειδικότητας άλλου Ι.Ε.Κ. με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό

β. Να διατηρεί το δικαίωμά του αυτό μέχρι τη λειτουργία στο Ι.Ε.Κ. τμήματος ειδικότητας στο οποίο απέκτησε δικαίωμα εγγραφής.

γ. Να αιτείται κατάταξή του σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης εξειδίκευσης της ίδιας ομάδας ειδικοτήτων που λειτουργούν στα Ι.Ε.Κ. με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.6.

Σχόλια   

 
+9 #1 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15-05-2013 09:08
- Να έχει δικαίωμα ο καταρτιζόμενος να εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο, αν υστερεί σε 2 μαθήματα...
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ