3.10. Βαθμολόγηση

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

1. Η επίδοση των καταρτιζομένων στην εξέταση προόδου, αποτελεί το βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στη Θ.Ε.

2. Η επίδοση των καταρτιζομένων στην τελική εξέταση, αποτελεί το βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.) του εξαμήνου στη Θ.Ε

3. Η επίδοση των καταρτιζομένων στις εργασίες, αποτελεί το βαθμό εργασιών (Β.Ε.) του εξαμήνου στη Θ.Ε.

4. Η τελική βαθμολογία (Τ.Β) της Θ.Ε. διαμορφώνεται κατά 50% από το βαθμό της γραπτής τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης και κατά 50% από το σταθμικό μέσο όρο του βαθμού προόδου (Β.Π.) και του βαθμού εργασιών (Β.Ε.), στρογγυλοποιούμενος προς τα άνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό αποτελεί.

5. Οι βαρύτητες των βαθμών προόδου (Β.Π.) και εργασιών (Β.Ε.) προσδιορίζονται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο Θ.Ε.

6. Όταν μια εργαστηριακή Θ.Ε. διδάσκεται από περισσότερους τους ενός εκπαιδευτές, καθένας βαθμολογεί αυτοτελώς. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών αποτελεί τη βαθμολογία της εξέτασης, προόδου ή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε).

7. Ο βαθμός της εξέτασης μικτής Θ.Ε., προόδου ή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε), είναι ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους.

8. Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε Θ.Ε., για την οποία η φοίτηση του καταρτιζομένου έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.10 κατωτέρω.

9. Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων των Θ.Ε. κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση κατάταξης, και εκείνων των οποίων έχει κατοχυρωθεί η βαθμολογία, διαιρούμενο με τον αριθμό των Θ.Ε. αποτελεί το γενικό μέσο όρο βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β) του καταρτιζόμενου στο εξάμηνο αυτό.

10. Όπου προβλέπεται απαλλαγή από Θ.Ε., το πλήθος αυτών των Θ.Ε. δεν υπολογίζεται κατά τον υπολογισμό του Γ.Μ.Ο.Β.

11. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 01 έως 20.

 

 

Σχόλια   

 
0 #3 ΓΕΔΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ 21-05-2013 16:22
3.11-1.β: καλό είναι να βρεθεί τρόπος να μην εξισώνεται ο καταρτιζόμενος που εξετάζεται σε 5 Θ.Ε με αυτόν που εξετάζεται σε 15 Θ.Ε. Είναι πιο δίκαιο να μη λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο, αλλά ο αριθμός των Θ.Ε. Μέχρι και 8 Θ.Ε να δικαιούνται να υστερούν σε 1 μάθημα, ενώ από 8 Θ.Ε και πάνω να δικαιούνται να υστερούν σε 2 μαθήματα.

3.11-5.β: το θέμα δεν είναι πόσες φορές οι καταρτιζόμενοι θα επαναπαρακολου- θήσουν με αυτούς τους όρους ούτε σε ποιό εξάμηνο βρίσκονται, αλλά τα δίδακτρα για να γίνει αυτό. Αν πληρώσουν την ωριαία αμοιβή του εκπαιδευτή Χ συνολικές ώρες/αριθμό καταρτιζομένων που θα επαναφοιτήσουν είναι καλό και για το ΙΕΚ και για τους καταρτιζόμενους και ένας άνθρωπος βρίσκει δουλειά.
Παράθεση
 
 
0 #2 ΓΕΔΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ 21-05-2013 16:20
3.10-4: η τελευταία λέξη της παραγράφου ('αποτελεί') είναι ξεκάρφωτη.
Παράθεση
 
 
+1 #1 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΚΑΝΑΣ 20-05-2013 18:08
Η προσθήκης της προσμέτρησης και ενός Βαθμού Εργασιών είναι πράγματι καινοτόμα. Θα μπορέσει καταρχήν να ενεργοποιήσει πολλούς καταρτιζόμενους , που πηγαίνουν και έρχονται στα ΙΕΚ μηχανικά. Θα βοηθήσει επίσης και τους εκπαιδευτές να συναξιολογούν έμμεσα και τη συμμετοχή των καταρτιζόμενων στη διαδικασία.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ