3.5. Εγγραφές

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Α) Αρχική Εγγραφή

1. Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των επιλεγέντων υποψηφίων καταρτιζόμενων απαιτείται η έγκαιρη κατάθεση στο Ι.Ε.Κ., από το οποίο επιλέχθηκαν:

  • σχετικής αίτησης εγγραφής
  • απόδειξης εξόφλησης ή καταβολής της πρώτης δόσης των διδάκτρων στις συμβεβλημένες Τράπεζες

2. Η μη κατάθεση της σχετικής αίτησης εγγραφής στο Ι.Ε.Κ. και της απόδειξης πληρωμής της πρώτης δόσης των διδάκτρων, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών του εξαμήνου που εκδίδεται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., σημαίνει τη μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο.

3. Την επομένη της λήξης της ημερομηνίας εγγραφής επιλεγέντων, τα Ι.Ε.Κ. ενημερώνουν την υπηρεσιακή Μονάδα ΔΒΜ για τις κενές θέσεις ανά ειδικότητα και η διαδικασία της επιλογής επαναλαμβάνεται για τους επιλαχόντες υποψηφίους.

4. Στη συνέχεια καλούνται οι νέοι επιλεγέντες κατά σειρά να δηλώσουν την αποδοχή της επιλογής τους καταθέτοντας σχετική αίτηση εγγραφής και απόδειξη εξόφλησης ή πληρωμής της πρώτης δόσης των διδάκτρων, εντός των προθεσμιών που ορίζονται από το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, ως εξής:

(α) Το πρωί της 1ης ημέρας εγγραφής νέων επιλεγέντων / επιλαχόντων κάθε Ι.Ε.Κ. αναρτά πίνακα επιλογής επιλαχόντων και καλεί τους επιλεγέντες να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους, εντός δύο εργασίμων ημερών.

(β) Εάν και μετά τη διαδικασία αυτή δεν καλυφθούν οι κενές θέσεις των τμημάτων, τις επόμενες ημέρες καλούνται από το Ι.Ε.Κ. κατά σειρά οι νέοι επιλαχόντες που προέκυψαν από την ανωτέρω παράγραφο 3.5Α3.

 

Β) Ανανέωση Εγγραφής

1. Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κα¬τάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3.9.

2. Η ανανέωση της εγγραφής, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, πραγματοποιείται με κατάθεση σχετικής αίτησης και απόδειξης πληρωμής της πρώτης δόσης των διδάκτρων του εξαμήνου, πάντοτε πριν από την έναρξη της κατάρτισης κάθε εξαμήνου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης.

3. Σε περιπτώσεις ανανέωσης της εγγραφής μετά την έναρξη της κατάρτισης του νέου εξαμήνου, καταχωρούνται και προσμετρώνται για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των καταρτιζομένων οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επανεγγραφής, εφόσον τούτο οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.

 

Γ) Οριστικοποίηση λειτουργίας Τμημάτων

1. Τα τελικά στοιχεία εγγραφών / ανανεώσεων εγγραφής ανά ειδικότητα και Ι.Ε.Κ. προωθούνται από τις Διοικήσεις των Ι.Ε.Κ. στις Υπηρεσιακές Μονάδες Δ.Β.Μ. των Περιφερειών, όπου ελέγχεται η επάρκεια του αριθμού των καταρτιζομένων ανά Τμήμα και αποφασίζεται από τον Περιφερειάρχη η λειτουργία ή όχι των προτεινόμενων από τα Ι.Ε.Κ. τμημάτων.

2. Εάν κάποιο από τα τμήματα αποφασιστεί να μην λειτουργήσει, τότε σε συνεργασία με το Ι.Ε.Κ. ή / και με τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας ενημερώνονται οι εγγραφέντες και διευθετούνται οι αλλαγές (μετακίνηση εγγραφέντων μεταξύ Ι.Ε.Κ., ένταξη εγγραφέντων σε άλλες ειδικότητες, επιστροφή χρημάτων).

 

 

Σχόλια   

 
+4 #3 Σπυράτου Αικατερίνη 24-05-2013 05:48
Ο προαπαιτούμενο αριθμό εγγραφών να διαφοροποιείται για τα περιφερειακά Ι.Ε.Κ .Δεν είναι δυνατόν να διώχνουμε υποψηφιους καταρτιζόμενους από τον τόπο τους επειδή
έχουμε 2 εγγραφές λιγότερες .
Παράθεση
 
 
+3 #2 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟ 22-05-2013 08:40
Πρόκειται για πραγματικά καινοτόμα και σε σωστή κατεύθυνση πρόταση για την λειτουργία των τμημάτων, εφόσον σε κάποιες περιφέρειες, σε κάποιες μικρότερες πόλεις των πρωτευουσών νομών, θα μπορούσαν να λειτουργούν τμήματα με τον ελάχιστο παιδαγωγικά αριθμό εγγραφέντων, με οικονομική επιβάρυνση όχι της Κεντρικής Κυβέρνησης, αλλά της ίδιας της Περιφερειακής Διοίκησης, εφόσον Ελάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα , η Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα Αστικά Κέντρα που με ευκολία ιδρύουν 25μελή τμήματα και "διώχνουν" κι όλας υποψηφίους! (εφαρμόζουν την προβλεπόμενη επιλογή καταρτιζομένων εννοώ).
Παράθεση
 
 
+3 #1 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14-05-2013 10:16
.."κάθε Ι.Ε.Κ. αναρτά πίνακα επιλογής επιλαχόντων"...
Που θα αναρτάται; Και ο κάθε υποψήφιος θα τρέχει να δει τους πίνακες ανά ΙΕΚ;
Θα πρέπει οι πίνακξες των Επιλαχόντων να αναρτώνται σε κάποια Ιστοσελίδα. π.χ. της Περιφέρειας, ή και της ΓΓΔΒΜ.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ