3.1. Έτος και εξάμηνα κατάρτισης

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

1. Κάθε έτος κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, η έναρξη και λήξη, των οποίων έχει ως εξής:

(α) Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει τη 14η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

(β) Το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τη 15η Φεβρουαρίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του ίδιου έτους.

(γ) Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει έως 14 πλήρεις εβδομάδες και 2 εβδομάδες εξετάσεις - αποτελέσματα.

2. Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου είναι πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία σε ένα ή περισσότερα Ι.Ε.Κ. δεν πραγματοποιηθεί κατάρτιση, συνολικά ή σε επίπεδο θεματικής ενότητας, για οποιοδήποτε λόγο:

(α) Αναπληρώνεται η κατάρτιση με αύξηση των ωρών του ημερήσιου ή εβδομαδιαίου προγράμματος, με ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ.

(β) Αναπληρώνεται η κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της διάρκειας των εβδομάδων κατάρτισης, εντός της διάρκειας του εξαμήνου κατάρτισης.

(γ) Παρατείνεται αντίστοιχα η κατάρτιση του εξαμήνου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δ.Β.Μ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ανωτέρω δυνατότητες (α) και (β)

3. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών, που λαμβάνουν χώρα στα Ι.Ε.Κ., όπως εγγραφές, μετεγγραφές, κλπ, σε ετήσια ή εξαμηνιαία βάση, και περιγράφονται κατωτέρω διαμορφώνεται και αποστέλλεται στα Ι.Ε.Κ. από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

 

 

Σχόλια   

 
-1 #1 ΓΕΔΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ 21-05-2013 16:13
3.1-1.γ:
οι εβδομάδες κατάρτισης να είναι 12 και 2 εβομάδες εξετάσεις, επίσης δεν αναφέρεται η εβδομάδα αναπλήρωσης
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ