2.2. Διαμορφωτική αξιολόγηση - Έρευνες

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

1. Η ετήσια αυτοαξιολόγηση των δημοσίων Ι.Ε.Κ., βασίζεται μεταξύ άλλων, και στα αποτελέσματα διαμορφωτικών (on going) αξιολογήσεων και ερευνών, που ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Έρευνα καταρτιζομένων
  • Έρευνα εκπαιδευτών
  • Έρευνα αποφοίτων
  • Έρευνα εργοδοτών
  • Αξιολογήσεις διαχειριστικών αρχών
  • Αξιολογήσεις από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (βλέπε 2.3)

2. Τα εργαλεία για τη διενέργεια των ερευνών (ερωτηματολόγια) παρέχονται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια των συλλεχθέντων στοιχείων, ενώ έρευνες είναι δυνατό να διεξάγονται και σε κεντρικό επίπεδο, τα αποτελέσματα των οποίων προωθούνται στα κατά τόπους Ι.Ε.Κ. για λήψη μέτρων βελτίωσης.

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ