1.7. Περιεχόμενο Προγραμμάτων Σπουδών - Οδηγοί σπουδών - Τεχνικά Εγχειρίδια

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

1. Προκειμένου να είναι εφικτή η κινητικότητα μεταξύ παρεμφερών ειδικοτήτων, τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα οργανώνονται σε θεματικές ενότητες (Θ.Ε.) οι οποίες κατανέμονται σε Θ.Ε. κορμού, κοινές για όλες τις ειδικότητες της ίδιας ομάδας, και θεματικές ενότητες ειδικότητας.

2. Οι Θ.Ε. μπορεί να είναι:

(α) Θεωρητικές: Έχουν ως σκοπό να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις, που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο της κατάρτισής τους και η διδασκαλία πραγματοποιείται σε αίθουσες διδασκαλίας ή / και εξ αποστάσεως.

(β) Εργαστηριακές: Αποβλέπουν στην εμπέδωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και στην εκμάθηση δεξιοτήτων, πραγματοποιούνται δε αποκλειστικά σε εργαστηριακούς χώρους ή σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, ανάλογα με τη φύση τους και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οδηγού Σπουδών.

(γ) Μικτές: Απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων.

(δ) Σεμιναριακές: Δομούνται από ποικίλες θεματικές ενότητες μικρής διάρκειας και μπορεί να απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων.

3. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών των ειδικοτήτων αποτυπώνεται στους αντίστοιχους ανά ειδικότητα Οδηγούς Σπουδών, οι οποίοι συνοδεύονται από Τεχνικά Εγχειρίδια Θ.Ε., ώστε να εξειδικεύεται το αντικείμενο της διδασκαλίας, να παρέχονται σαφείς οδηγίες προς τους εκπαιδευτές και να δημιουργείται το πλαίσιο για την τακτική ανασκόπηση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, με βάση τις εξελίξεις στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

4. Οι Οδηγοί Σπουδών και τα Τεχνικά Εγχειρίδια περιλαμβάνουν πληροφορίες κατ’ ελάχιστον για τα ακόλουθα:

 • Επαγγελματικό προφίλ / περίγραμμα
 • Μαθησιακά αποτελέσματα
 • Θεματικές ενότητες
 • Πιστωτικές μονάδες
 • Αντιστοιχίσεις ειδικότητας και κατατάξεις αποφοίτων
 • Ωρολόγιο πρόγραμμα
 • Οδηγίες για τις εξετάσεις / αξιολόγηση των γνώσεων,ικανοτήτων και δεξιοτήτων
 • Οδηγίες για την πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Προσόντα εκπαιδευτών
 • Μεθόδους διδασκαλίας
 • Εξοπλισμό και μέσα διδασκαλίας

 

 

Σχόλια   

 
+4 #4 ΠΑΝ ΒΟΥΓΛΑΝΗΣ 22-05-2013 16:41
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ.ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΔΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.ΠΡΕ ΠΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΟ Σ ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΠΩΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΗ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ.Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΑΝ.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
Παράθεση
 
 
+16 #3 Πέτρος Καραστάθης 22-05-2013 08:39
1.7. Περιεχόμενο Προγραμμάτων Σπουδών - Οδηγοί σπουδών - Τεχνικά Εγχειρίδια
Πρόβλημα: Με την υφιστάμενη κατάσταση (έλλειψη βιβλίων) έχουμε αμφιβόλου ποιότητας σημειώσεις, υψηλό κόστος και καθυστερήσεις στην ετοιμασία και στη διανομή τους.
Πρόταση :Ανάρτηση από κάθε Ι.Ε.Κ. στον διαδικτυακό τόπο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (http://cert.gsae.edu.gr/) όλων των σημειώσεων που συντάσσονται και χρησιμοποιούντα ι από τους εκπαιδευτές, με το όνομά τους, όπως και προτεινόμενη βιβλιογραφία. Θα δημιουργηθεί έτσι μια «τράπεζα σημειώσεων», ανά ειδικότητα και μάθημα, από την οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος θα επιλέγει και θα αξιοποιεί το υλικό που τον ενδιαφέρει. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε αξιολόγηση των σημειώσεων, δυνατότητα επιλογής από τους ενδιαφερόμενους , άμεση διάθεση και μείωση του κόστους.
Παράθεση
 
 
+4 #2 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΙΣΣΑΝΔΡΟΣ 14-05-2013 09:30
ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΣΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.
Παράθεση
 
 
+4 #1 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13-05-2013 10:00
- Σύγχρονος εξοπλισμός και Εργαστήρια για καινούργιες/σύγ χρονες ειδικότητες (π.χ. φωτοβολταϊκά)
- Δεν έχει νόημα να φιλοξενούνται τα ΙΕΚ για κατάρτιση από τα ΣΕΚ με τον εξοπλισμό που αυτά διαθέτουν...
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ