5.1. Οργανωτική δομή - Αρμοδιότητες

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

1. Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ. είναι ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής, με τις εξής αρμοδιοτητες:

(α) Ο Διευθυντής προΐσταται του Ι.Ε.Κ. και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία αυτού μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, των αποφάσεων και οδηγιών των αρμόδιων οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας, της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

(β) Ο Υποδιευθυντής αναπληρώνει τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. όταν απουσιάζει η κωλύεται και ευθύνεται για το σχεδιασμό της υλοποίησης, την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της ποιότητα και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων κατάρτισης.

 

2. Ο Διευθυντής έχει γνώση και εμπειρία στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, στη διοίκηση εκπαιδευτικής μονάδας, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στην εκπαίδευση ενηλίκων, γνωρίζει πολύ καλά τις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες εργασίας της περιοχής του, διαθέτει σχετική τεχνογνωσία από τη συμμετοχή στην παιδαγωγική - παραγωγική - επιχειρηματική δραστηριότητα του τόπου του. Μπορεί να είναι εκπαιδευτικός (διάθεση μέσω περιφερειακής διεύθυνσης) ή δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος της Περιφέρειας, με την προαναφερθείσα γνώση και εμπειρία ή ακόμα και ιδιώτης με σχετικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (εφόσον διασφαλιστεί η μισθοδοσία από την περιφέρεια).

 

3. Ο Υποδιευθυντής έχει γνώση και εμπειρία σε διδακτικές της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, μπορεί παρακολουθήσει και να εποπτεύσει την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να συντονίσει τη διαδικασία αξιολόγησής της.

 

4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Δ.ΙΕΚ είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η γνώση ξένης γλώσσας και η γνώση της χρήσης Η/Υ.

 

5. Σε κάθε Ι.Ε.Κ., για την υποστήριξη του έργου αυτού, λειτουργούν οι παρακάτω μονάδες:

(α) Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων: Στο τμήμα αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικό του Ι.Ε.Κ. και της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας αυτού όπως: εγγραφές, μεταγραφές, κατατάξεις, καταχωρήσεις απουσιών, βαθμολογίας, χαρακτηρισμοί φοίτησης, έκδοση αποτελεσμάτων, έκδοση τίτλων, βεβαιώσεων η πιστοποιητικών σπουδών και τήρηση σχετικών αρχείων. Επίσης, στο τμήμα αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις οικονομικές και λοιπές παροχές του Ι.Ε.Κ. προς τους εκπαιδευομένους και αντίστοιχα τις οικονομικές υποχρεώσεις αυτών καθώς και εν την εν γένει υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης του Ι.Ε.Κ. σε συνεργασία με τις Οικονομικές Διευθύνσεις των Περιφερειών και στο πλαίσιο των ισχυουσών διαδικασιών. Τέλος στο Τμήμα αυτό υπάγονται και θέματα τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και προμηθειών για τα οποία συνεργάζεται με τις αντίστοιχες μονάδες της Περιφέρειας.

(β) Γραφείο Γραμματείας: Στο γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση των εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή καθώς και την αναπαραγωγή των εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού.

 

Σχόλια   

 
+1 #58 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ 24-05-2013 09:35
Πρόληψη εκπαιδευτών :
Το σύστημα πρόσληψης που εφαρμόστηκε το εαρινό εξάμηνο του 2013 , είναι στη σωστή κατεύθυνση. Με κάποιες βελτιώσεις εξασφαλίζει αντικειμενικότη τα , δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Βασιζόμενη στην εμπειρία αυτή με μικρές τροποποιήσεις θα λυθεί ένα πρόβλημα που αποτελούσε γκρίζα ζώνη για τα Ι.Ε.Κ. όλα αυτά τα χρόνια.
Επίσης θα ήθελα να επισημάνω την καλύτερη λειτουργία των Ι.Ε.Κ. , αν η διαδικασία πρόσληψης γίνονταν μια φορά το χρόνο κάθε Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος οι ίδιοι εκπαιδευτές να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης δύο φορές μέσα σε τέσσερις μήνες.
Παράθεση
 
 
+13 #57 ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 24-05-2013 08:37
Τελικά διαβουλευόμενοι τσακωθήκαμε, γιατί δεν προβλέφθηκε το αυτονόητο…
Η συγκεκριμένη παράγραφος περί απαραίτητου μεταπτυχιακού τίτλου κλπ, προκαλεί άδικους αποκλεισμούς, δεν στοιχειοθετείτα ι, και θα πρέπει να αντικατασταθεί με την πρόβλεψη ενός αξιόπιστου συστήματος μοριοδότησης.
Επισημαίνω εδώ, ότι ακόμα και στην πρόσφατη προκήρυξη για την πλήρωση της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με ημερομηνία 20/04/2013, δεν απαιτείται κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. Σχετικά αναφέρει:
«Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου (του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) πρέπει να διαθέτουν:
1) Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα οικονομίας ή διοίκησης ή έρευνας και λήψης αποφάσεων ή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ή δια βίου εκπαίδευσης.»
(και όχι μεταπτυχιακό Ελληνικής Θαλασσογραφίας ….)
Παράθεση
 
 
+12 #56 Σουλιώτης Δημήτρης 24-05-2013 07:23
Παραθέτοντας ΟΜΑΔΑΥΠΟΨΗΨΙΩΝ ΔΝΤΩΩ:
συνεχεια Αφου οι νυν Δντές κόπτονται οτι κουράζονται στα ΙΕΚ και μάλιστα με αμοιβή Δντή Γυμνασίου ας επιστρέψουν στα σχολεία τους να ξεκουραστουν και ας αφήσουν τους ανάξιους Μεταπτυχιακούς να κουραστούν και αυτοί.

Αγαπητή "ΟΜΑΔΑΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΩ" όπως αποκαλείσθε κρυβόμενοι πίσω από την ανωνυμία σας. Δεν είδα πουθενά να γράφει κάποιος περί κούρασης. Αντίθετα όλοι εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον ενός θεσμού που υπηρετούν επί πολλά έτη (κάποιοι από την ίδρυσή του το 1992-93)και έχουν κριθεί αρκετές φορές και κυρίως έχουν δώσει την ψυχή τους. Επίσης μην θεωρείτε ότι δεν κατέχουμε μεταπτυχιακούς τίτλους αλλά κάνουμε τις προτάσεις μας επειδή τις θεωρούμε σωστές και επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά την λειτουργία και τις απαιτήσεις του χώρου της κατάρτισης. Θα μπορούσατε κι εσείς να κάνετε προτάσεις.
Παράθεση
 
 
+11 #55 Σπυράτου Αικατερίνη 24-05-2013 05:18
1. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ κ.λ.π .
2.ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΕΚ .
Παράθεση
 
 
+13 #54 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ 23-05-2013 17:33
Αγαπητή "ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΩ" (Υποθέτω πως θέλετε να πείτε Διευθυντών) οι σημερινοί Δ/ντές ΙΕΚ δεν κατέλαβαν τις θέσεις τους με πραξικόπημα, αλλά κατόπιν κρίσεως και τοποθετήθηκαν βάσει του πίνακα μορίων τα οποία συγκέντρωσαν. Ο μεταπτυχιακός τίτλος ήταν ένα από τα προσόντα, το οποίο λάμβανε μόρια στη διαδικασία επιλογής. Συνεπώς είναι αήθης η επίθεση την οποία κάνετε προς τα πρόσωπα των νυν Δ/ντών. Ουδείς σας εμπόδισε να κατέχετε τη θέση τους. Η λάσπη εναντίον συναδέλφων και η διαστρέβλωση της αλήθειας, δεν συνάδει με επιστήμονες και δη υψηλών τυπικών προσόντων, όπως διατείνεστε. Είναι πρακτική ανθρώπων χαμηλού ήθους και δεν προκαλεί έκπληξη ότι θεωρείτε το σχολείο χώρο ξεκούρασης (κρίνοντας προφανώς εξ ιδίων τα αλλότρια) Η έλλειψη θάρρους στην επώνυμη διατύπωση απόψεών και η επιλογή σας να εκτοξεύσετε ψεύδη και λάσπη, κρυμμένοι πίσω από τον ανορθόγραφο τίτλο μιας «ομάδας», καταδυκνείει πως για θέσεις ευθύνης πρωταρχικό ζητούμενο πρέπει να είναι το ήθος και όχι τα τυπικά προσόντα.
Παράθεση
 
 
+16 #53 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 23-05-2013 02:27
Και κάτι τελευταίο. Θέλω να επισημάνω κάποια καθήκοντά των Δ/ντών που δεν αναφέρονται σε κανονισμούς κατάρτισης. Ελπίζω να δουλέψουν καλά με φωτοτυπικά, φαξ,τηλέφωνα, Η/Υ και άλλα προμήθειας 1997-2004 που ήδη κρατούνται στη ζωή με μηχανική υποστήριξη και με έξοδα των Δ/ντών-Υ/ντών εν πολλοίς, να διαθέτουν την διπλωματία η τις προσωπικές σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί από κάποιους νυν με τα χρόνια για να πείθουν Δ/ντές Σ.Ε.Κ - Ε.Π.Α.Λ κλπ να τους παραχωρούν όποτε θέλουν εργαστήρια και εξοπλισμό, να καταφέρνουν Δημάρχους και Σχολικές επιτροπές να τους επισκευάζουν το κτίριο, να έχουν γραμματειακή υποστήριξη από εκπαιδευτικούς επαρκείς σε διάθεση προσφοράς (και όχι την κατά τα άλλα συμπαθή αλλά πλεονάζουσα κυρά Αριστέα που στα 45 της εκτός από πρωτόκολλα της έμελλε να μάθει για ΣΤ6, πρακτική άσκηση κ.λ.π)
Και όλα αυτά είμαισίγουρος ότι θα τα πετύχουν κραδαίνοντας το μεταπτυχιακό τους...όπλο που σαν άλλο EXCALIBUR θα υποχρεώσει τους πάντες να γονατίσουν μπροστά στη δόξα του...
Παράθεση
 
 
+14 #52 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 23-05-2013 01:32
Kαι νάμαστε λοιπόν το Μάιο του 2013 σε διαβούλευση για (στην ουσία) τα προσόντα των υποψηφίων Δ/ντών Ι.Ε.Κ. Και να βλέπουμε μέχρι...και ομάδες υποψηφίων Δ/ντών έτοιμους να τα δώσουν όλα στα play off για τη φανέλα (ελπίζω). Έχω την υποψία ότι κάποιοιέπεσαν σε κώμα (άγρυπνο η μη) κάποια στιγμή ανάμεσα στο 1997 και στο 2002 και ξύπνησαν μόλις πρόσφατα.
Προτείνω λοιπόν στους υποψηφίους...ερ αστές της θέσης να επισκεφτούν τα κατα τόπους Ι.Ε.Κ και να ενημερωθούν για τα υπάρχοντα προβλήματά τους πριν κάνουν το απονενοημένο διάβημα. Προτείνω επίσης στην ΓΓΔΒΜ, να θεσπίσει χρηματική ποινή ιδιαίτερα υψηλή για όσους παραιτούνται για οποιοδήποτε λόγο (εκτός από λόγους υγείας)πριν την ολοκλήρωση της θητείας τους. Μέσα σε αυτούς κι για όσους..πονηρούλ ηδες λιγο πριν τη σύνταξη γίνονται Δ/ντές για το επίδομα που ενσωματώνεται, και σε μερικούς μήνες μας λένε...άντε γειά.
Κύριοι ιδού η Ρόδος.
Παράθεση
 
 
-23 #51 ΟΜΑΔΑΥΠΟΨΗΨΙΩΝ ΔΝΤΩΩ 22-05-2013 11:24
συνεχεια Αφου οι νυν Δντές κόπτονται οτι κουράζονται στα ΙΕΚ και μάλιστα με αμοιβή Δντή Γυμνασίου ας επιστρέψουν στα σχολεία τους να ξεκουραστουν και ας αφήσουν τους ανάξιους Μεταπτυχιακούς να κουραστούν και αυτοί.
Παράθεση
 
 
+11 #50 Πέτρος Καραστάθης 22-05-2013 10:30
5.1. Οργανωτική δομή - Αρμοδιότητες
Ο χρόνος θητείας διευθυντών
Πρόβλημα: Η διετής θητεία των διευθυντών - υποδιευθυντών που ισχύει σήμερα δεν είναι επαρκής για να φανεί η επάρκεια και η αποτελεσματικότ ητά τους για να αξιολογηθούν.
Πρόταση: Από τη στιγμή που προβλέπεται συνεχής αξιολόγηση, η θητεία τους να γίνει τετραετής.
Παράθεση
 
 
+11 #49 Πέτρος Καραστάθης 22-05-2013 10:29
5.1. Οργανωτική δομή - Αρμοδιότητες
Οι αποδοχές των διευθυντών
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική κατάσταση της χώρας, αναβάθμιση των οικονομικών απολαβών των διευθυντών δεν μπορεί να γίνει. Μελλοντικά θα πρέπει να μας απασχολήσει και σε σχέση με την αξιολόγηση .
Εκείνο όμως που μπορεί και πρέπει να γίνει είναι να αποκατασταθούν άμεσα δύο εξόφθαλμες αδικίες. α) Να δοθεί έστω και ένα μικρό επίδομα θέσης στους υποδιευθυντές που σήμερα δεν υπάρχει και β) να αντιστοιχηθεί το επίδομα των διευθυντών των Ι.Ε.Κ. τουλάχιστον με το επίδομα των διευθυντών Λυκείων και όχι των διευθυντών Γυμνασίων που ισχύει τώρα. Τι σχέση μπορεί να έχει μια μεταδευτεροβάθμ ια δομή κατάρτισης με το Γυμνάσιο; Αυτό προκύπτει και από μια απλή σύγκριση της ανάλυσης των θέσεων εργασίας και των προδιαγραφών των θέσεων, Διευθυντών Γυμνασίων και Διευθυντών – Υποδιευθυντών ΙΕΚ.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ