Υπεύθυνη Δήλωση Μεταγραφής Καταρτιζομένου έπειτα από ΑΝΑΚΛΗΣΗ αδείας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Προσοχή: Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται συμπληρωμένη ως έχει (χωρίς διαβιβαστικό) στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ισόγειο, γραφείο 0103), και θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής απο Δημόσια Αρχή.Νομοθεσία Αδειών Ι.Ι.Ε.Κ.

Νομοθεσία Αδειοδότησης, Τροποποίησης, Επικαιροποίησης Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ.

Πληροφορίες:
Διονύσης Μουζάκης,
Τηλ: 2131311691
Δημήτρης Παφίτης,
Τηλ: 2131311665

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ