Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε τη σχετική νομοθεσία αδειοδότησης, τροποποίησης και επικαιροποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 14 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4386 ΦΕΚ.83.Α.11.05.2016.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 14 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4386 ΦΕΚ.83.Α.11.05.2016.pdf[ ]437 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 13 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4278 ΦΕΚ.157.Α.4.08.2014.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 13 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4278 ΦΕΚ.157.Α.4.08.2014.pdf[ ]105 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 12 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4264 ΦΕΚ.118.Α.15.05.2014.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 12 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4264 ΦΕΚ.118.Α.15.05.2014.pdf[ ]293 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 11 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4229 ΦΕΚ.8.Α.10.01.2014.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 11 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4229 ΦΕΚ.8.Α.10.01.2014.pdf[ ]269 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 10 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4218 ΦΕΚ.268.Α.10.12.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 10 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4218 ΦΕΚ.268.Α.10.12.2013.pdf[ ]159 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 9 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4211 ΦΕΚ 256.A.28.11.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 9 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4211 ΦΕΚ 256.A.28.11.2013.pdf[ ]72 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 8 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4186 ΦΕΚ 193.A.17.9.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 8 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4186 ΦΕΚ 193.A.17.9.2013.pdf[ ]374 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4170 ΦΕΚ 163.A.12.7.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4170 ΦΕΚ 163.A.12.7.2013.pdf[ ]278 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4152 ΦΕΚ 107.A.9.5.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4152 ΦΕΚ 107.A.9.5.2013.pdf[ ]288 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 4 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4132 ΦΕΚ.59.A.07.03.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 4 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4132 ΦΕΚ.59.A.07.03.2013.pdf[ ]107 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 7 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4172 ΦΕΚ 167.A.23.7.2013.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 7 Ν.4093.2012 ΣΤΟ Ν.4172 ΦΕΚ 167.A.23.7.2013.pdf[ ]390 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2 Ν.4093.2012 ΣΤΗΝ ΠΝΠ 19 ΦΕΚ 237.Α.5.12.2012.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2 Ν.4093.2012 ΣΤΗΝ ΠΝΠ 19 ΦΕΚ 237.Α.5.12.2012.pdf[ ]191 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1 Ν.4093.2012 ΣΤΗΝ ΠΝΠ ΦΕΚ 229.Α.19.11.2012.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1 Ν.4093.2012 ΣΤΗΝ ΠΝΠ ΦΕΚ 229.Α.19.11.2012.pdf[ ]167 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4093.2012 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ-ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΦΕΚ.222.12.11.201~.pdf)ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4093_2012 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ[ ]726 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ν.3879.2010 ΝΟΜΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΕΚ.163.21.09.2010.pdf)Ν.3879.2010 ΝΟΜΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΕΚ.163.21.09.2010.pdf[ ]380 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ ΝΕΟΣ Υ.Α.5954 ΦΕΚ.1807.02.06.2014.pdf)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ ΝΕΟΣ Υ.Α.5954 ΦΕΚ.1807.02.06.2014.pdf[ ]170 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 7 ΦΕΚ 2647. B. 25.8.2016.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 7 ΦΕΚ 2647. B. 25.8.2016.pdf[ ]195 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 6 ΦΕΚ1541.22.5.2015.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 6 ΦΕΚ1541.22.5.2015.pdf[ ]123 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 5 ΦΕΚ.3660.31.12.2014.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 5 ΦΕΚ.3660.31.12.2014.pdf[ ]113 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 4 ΦΕΚ.3573.31.12.2014.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 4 ΦΕΚ.3573.31.12.2014.pdf[ ]156 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 3 ΦΕΚ 1154.06.05.2014.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 3 ΦΕΚ 1154.06.05.2014.pdf[ ]144 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 2 ΦΕΚ.235.01.11.2013.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 2 ΦΕΚ.235.01.11.2013.pdf[ ]224 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 1 Ν.4186.2013 ΦΕΚ.193.17.09.2013.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 1 Ν.4186.2013 ΦΕΚ.193.17.09.2013.pdf[ ]380 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΦΟΡΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ  ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΕΚ.3057.18.11.2012 ΣΤΟ ΦΕΚ.756.03.~.pdf)ΑΔΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ[ ]215 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΦΟΡΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΕΚ.3057.18.11.2012 ΣΤΟ ΦΕΚ.33~.pdf)ΑΔΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ[ ]236 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΟ ΦΕΚ.3057.18.11.2012.pdf)ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΟ ΦΕΚ.3057.18.11.2012.pdf[ ]291 Kb

Στην Ελλάδα

Θέλεις να ακουστεί η γνώμη σου; Διάλογος με τους Νέους στο π…

Θέλεις να ακουστεί η γνώμη σου; Διάλογος με τους Νέους στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας

Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος – Ιούνιος 2014) - Γ΄ φάση Διαλόγου με τους Νέους - Κοινωνική Ένταξη των Νέων  

Read more

Στον Κόσμο

World Skills Competition - Leipzig 2013

World Skills Competition - Leipzig 2013

  Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός WORLDSKILLS COMPETITION διεξάγεται φέτος στη Λειψία, από τις 2 έως και τις 7 Ιουλίου. Ο στόχος του διαγωνισμού είναι η ανακάλυψη των μεγαλύτερων νέων ταλέντων σε τομείς επαγγελματικών ικανοτήτων, όπως Μεταφορές και Logistics, Κατασκευές και Τεχνολογία Κτιρίων, Βιομηχανία και Μηχανική, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Τέχνες και Μόδα,...

Read more

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ